Sociale media VS onze mentale gezondheid

Psychische problemen vormen nog steeds een taboe in onze huidige maatschappij. Vooral jongeren durven hier niet openlijk over praten, soms zelfs niet eens met hun ouders. Rode Neuzen Dag, een initiatief van VTM, probeert hier dit jaar voor de 3e keer de aandacht op te vestigen. Want maar liefst 1 op 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Hoewel ze hun hele leven op sociale media delen, durven deze jongeren de eerste stap naar zorg niet nemen.

cyberpesten

Uit een Engels onderzoek blijkt dat sociale media negatieve gevolgen kunnen hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Onze community manager Mark schreef reeds een blog over een van de grootste gevaren van sociale media, namelijk cyberpesten. Ook het programma “Make Belgium Great Again” ondervond de omvang van dit probleem en wilde het aanpakken met een emoji tégen online haat. Online pesten wordt door anderen vaak genegeerd, omdat ze niet weten hoe ze erop kunnen reageren. Dit wordt eenvoudiger door gewoonweg de emoji met gekruiste armen te plaatsen, zo kun je op een simpele manier duidelijk maken dat je het niet eens bent met de online haatberichten. Hoewel het probleem hiermee niet opgelost zal worden, kun je toch een duidelijke boodschap sturen en een standpunt innemen zonder in het conflict verzeild te raken.

Sociale vergelijking

Cyberpesten kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, slaapproblemen en zelfs depressie. Maar niet enkel cyberpesten kan leiden tot psychische problemen. Sociale vergelijking is een ander probleem waar veel jongeren mee kampen. Maar liefst 7 op de 10 geeft aan zich ongelukkig te voelen door zichzelf te vergelijken met anderen op sociale media. 5% geeft zelfs toe zaken te posten die niet waar zijn en sommigen doen spectaculaire en soms zelfs gevaarlijke dingen om er online mee te kunnen uitpakken.  

Vals geluk

Ook het zelfbeeld wordt niet altijd positief beïnvloed door sociale media. Vooral Instagram en Snapchat, niet toevallig 2 platformen die op beeld focussen, ondergraven het zelfbeeld van jongeren. Op sociale media wordt een vals beeld van geluk gecreëerd door het posten van enkel positieve en picture perfect gebeurtenissen. Gebruikers vergelijken zich hiermee en beschouwen hun eigen leven als minderwaardig. Dit kan leiden tot angsten, een gevoel van uitsluiting, eenzaamheid en slaapproblemen.

Positief

Moeten we dan massaal onze sociale mediaprofielen deactiveren? Neen, sociale media hebben gelukkig niet enkel negatieve effecten. Zo blijkt YouTube zelfs positief te scoren op vlak van zelfexpressie, emotionele steun en empathie. Verder heb je via sociale media toegang tot andermans ervaringen en kun je steun vinden. Er zijn talrijke online communities waar je jezelf kan zijn en op begrip kunt rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de LGBT-community of de talrijke groepen opgericht voor jongeren met psychische problemen. Sociale media zijn dus zeker niet alleen maar gevaarlijk voor jongeren, maar er moet op een correcte manier mee worden omgegaan. Digitale opvoeding is dus van groot belang. En ook initiatieven als Rode Neuzen Dag en de emoji van Make Belgium Great Again kunnen wij hier bij Social Ctrl alleen maar toejuichen en omarmen!

- Lore ( Community Manager)